Lọ lộc bình 02

Lọ Lộc Bình Ngũ Long Chầu Nguyệt – men rạn cổ
Thân lọ lộc bình cao 1.6m + chân đế bằng sứ cao 13cm đến 15cm
Sản phẩm hàng vẽ kỹ, men rạn cổ kính

Lọ lộc bình 02